Mozgásfejlesztés

Mindennapi testnevelés formájában fejlesztő tornaeszközök alkalmazásával. Mivel a mozgás elengedhetetlenül fontos a gyerekek megfelelő testi-szellemi fejlődéséhez nagy hangsúlyt fektetünk a játékos mozgásformák elsajátítására. Délelőtti tevékenységeink között minden nap beiktatásra kerül a torna.

Mese-vers-bábozás foglakozás naponta

Korosztályuknak megfelelő mesékkel ismertetjük meg a gyerekeket, amiket később el is tudnak bábozni illetve dramatizálni. Évszakokhoz-ünnepekhez kapcsolódva tanulunk rövid verseket is.

Heti 1-2 alkalommal zenés-hangszeres foglalkozás

Évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódva tanítunk mondókákat énekeket,felhasználva az óvoda kiscsoportjában elsajátítandó dalosjátékokat. Tanítunk egyszerű tánclépéseket, megtanulunk körben ritmusra járni, tapsolni. Megismerkedünk ritmushangszerekkel amiket a gyerekek is kipróbálhatnak. Gyakran kísérjük éneküket furulyával is.

Kézműves foglakozások: festés, gyurmázás, ragasztás

Nagyon fontos a finommotorika fejlesztését már ebben a korban elkezdeni, amit a különböző kézműves tevékenységek segítségével valósítunk meg. Minden nap van lehetőség gyurmázásra, színezésre, rajzolásra. Megtanítjuk őket a helyes ceruzafogásra, ecsethasználatra. Megismerkedünk több technikával, a ragasztó használatával. A nagyobbaknak megtanítjuk az olló használatát is.